Gašperov mlyn - gastromický zážitok v luxusnej podtatranskej vile

Platnosť vašich darčekových poukazov v súvislosti s COVID-19

Ako predĺžime Váš darčekový poukaz?

Nakoľko viacerí z Vás majú u nás zakúpené darčekové poukazy, ktoré ale od 13. marca do 21. mája 2020 nebolo možné využiť, radi by sme Vás informovali, že všetky darčekové poukazy (s platnosťou vyššou ako je 13. marec 2020) Vám predĺžime! Poukaz predĺžime vždy o toľko dní, koľko dní je od 13. marca 2020, do uplynutia platnosti Vášho poukazu.
 
Najčastejšie platnosti poukazov:

Pôvodná platnosť → nová platnosť:

31. marec 2020 → 8. jún 2020
30. apríl 2020 → 8. júl 2020
31. Máj 2020 → 8. august 2020
30. jún 2020 → 8. september 2020
31. júl 2020 → 9. október 2020
31. august 2020 → 9. november 2020
30. september 2020 → 9. december 2020
31. október 2020 → 9. január 2021
30. November 2020 → 8. február 2021

Zároveň by sme Vás radi informovali, že keďže sme sa všetci ocitli v zložitej finančnej situácii, žiaľ, nebudeme akceptovať už vypršané darčekové poukazy, ktoré ste nestihli využiť do 13. marca 2020 (teda do uzatvorenia prevádzok, s výnimkou tých hostí, ktorí už mali zarezervovaný pobyt). Keďže máme veľmi veľa "čakajúcich" darčekových poukazov a chceme vyhovieť všetkým hosťom s poukazom, nebude možné Váš existujúci darčekový poukaz predĺžiť o viac dní, ako je stanovené.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vás, veríme, že to bude čoskoro!