Platnosť darčekových poukazov

 

Milí hostia, počas uplynulých dní sme zaznamenali väčšie množstvo požiadaviek na využitie už neplatných resp. exspirovaných darčekových poukazov.

Z tohto dôvodu by sme Vás chceli veľmi pekne požiadať, aby ste si nenárokovali na služby za darčekové poukazy, ktoré už stratili svoju platnosť a ostali nevyužité. To, prečo neplatné darčekové poukazy nemôžeme akceptovať, má svoje dôvody:

- naše darčekové poukazy majú platnosť 1 rok - počas tohto obdobia ich nielen evidujeme, ale aj optimalizujeme naše kapacity tak, aby sme vedeli garantovať služby obsiahnuté v darčekovom poukaze. Ak teda klient chce využiť darčekový poukaz po vypršaní jeho platnosti, takáto rezervácia zasahuje do našich kapacít, ktoré máme vyhradené pre ďalšie v tom čase platné poukazy. Pri našej miniatúrnej kapacite 7 stolov je takéto plánovanie nutnosťou.

 

Milí hostia, Vaši priatelia/známi/rodinní príslušníci Vám darčekový poukaz venovali s láskou a nádejou, že Vám venovali zážitok. Prosíme Vás, aby ste si tento dar uctili tým, že sa darčekový poukaz sa pokúsite využiť čo naskôr po jeho prijatí a nečakali na posledný možný termín. Radi by sme vyšli v ústrety všetkým klientom, avšak rovnako ako Vaše, ani naše časové a kapacitné možnosti nie sú neobmedzené. Ďakujeme za pochopenie!

V prípade opakovaného vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID -19, v dôsledku ktorých bude znemožnené čerpanie objednaných služieb alebo v dôsledku ktorých bude znemožnené poskytnutie objednaných služieb, garantuje Poskytovateľ presun alebo zrušenie pobytu bez účtovania storno poplatku (každá akcia podlieha individuálnemu posúdeniu, v závislosti od možností klienta a Poskytovateľa služieb a ubytovania).